28 ноября 2011

Тактика досудового врегулювання спору

Кредиторів усіх часів хвилювало питання вчасного виконання зобов’язання з боку боржника. У світлі останніх змін у законодавстві стосовно збільшення судових витрат на розгляд позовів матеріального характеру досить актуальними і більш економічними є юридичні засоби отримання виконання у досудовому порядку.

Розроблення тактики досудового врегулювання спору і її реалізація – є гарним проявом

 • творчих, комунікативних та інших навичок юриста, адвоката
 • знання людської психології 
 • вміння досягати результату нестандартними шляхами


В даній статті ми пропонуємо деякі рекомендації на цю тему з власного досвіду.

На цій стадії клієнт ще не має статусу сторони судового процесу, тому, за загальним правилом, будемо іменувати його Кредитором, а потенційного відповідача - Боржником відповідно.
 

Збір інформації про особу Боржника при досудовому врегулюванні спору

Якщо боржником є юридична особа, то вважаємо за потрібне встановити наступне:

 1. яким чином приймаються рішення в компанії;
 2. за яким органом компанії залишається «останнє слово» у ланцюжку погодження і приймання рішення щодо спірного питання;
 3. якщо це колегіальний орган, то необхідно визначити коло осіб чи особу, яка має найбільший авторитет, до чиєї думки прислуховуються інші члени колегіального органу;
 4. саме до цих осіб чи особи необхідно звернутися з пропозицією досудового врегулювання спірної ситуації.


Необхідно пам’ятати, що всі люди різні: одну й ту саму інформацію ми можемо сприймати по-різному, тому перед тим, як писати певного листа-претензію, потрібно ознайомитися з особистістю адресата:

 • його звичками щодо отримання інформації (електронна пошта, офіційне звернення листом, через особисте спілкування),
 • принципів ведення бізнесу (наприклад, відсутність принципу ніколи не йти на компроміси),
 • коло спільних знайомих,
 • хобі
 • інші риси, знання яких так чи інакше може посприяти у налагодженні вигідного для Вас діалогу.

Якщо вдалося виявити визначених вище осіб чи особу, то необхідно прикласти весь свій талант у галузі юриспруденції, щоб сформулювати відмінну правову позицію щодо правомірності Вашої вимоги до компанії-Боржника і талант у галузі дипломатії та риторики для того, щоб переконати цю особу в тому, що для його компанії буде набагато вигідніше вирішити це питання в досудовому порядку, ніж у суді.

У багатьох компаніях, які дуже часто виступають у ролі відповідачів (наприклад, у банках, страхових компаніях), склався певний алгоритм прийняття рішення щодо можливості досудового врегулювання спору і вже визначені певні правила можливого надання поступок для досягнення компромісу між сторонами спірних правовідносин (наприклад, депозит повертаємо в строк, але штрафних санкцій не сплачуємо та інше) та визначені ключові особи, відповідальні за прийняття такого рішення.

Отже, залишається справа за малим – дізнатися про такі правила та осіб, які мають право на прийняття певного компромісного рішення.
 

Якщо боржником є фізична особа, то тим більше потрібно вивчити його особистість:

 • риси характеру,
 • коло зв’язків,
 • спільних знайомих,
 • особу представника, якщо потенційний відповідач діє через одного постійного представника (адвоката) 
 • осіб, думка яких є важливою для боржника (членів сім’ї, друзів) 
   

В даному випадку вивчення особистості боржника повинно наштовхнути Кредитора на думку, яким чином і через кого вплинути на опонента для прискорення вирішення спору на його (кредитора) користь.
 

Формування правової позиції при досудовому врегулюванні спору

Другою, але не менш важливою, складовою в досягненні успіху вирішення спірної ситуації в досудовому порядку чи в суді є формування правової позиції.

Для цього необхідно детально дослідити історію правовідносин між сторонами, вивчити наявні документи і отримати у своїй уяві чітку картину подій, які призвели до виникнення спору.
 

Головним принципом для формування правової позиції в кожній справі вважаємо принцип «клієнт завжди правий».

Отже, розібравшись в природі конфлікту, необхідно спроектувати спірну ситуацію на площину чинного законодавства, яке регулює правовідносини між сторонами.

Частіше буває так, що при такій проекції виникає слабкість підтримки Вашої позиції з боку законодавства, що виражається

 • у відсутності чітко сформульованих норм права, які б у логічно вистроєному порядку надавали б позиції кредитора безапеляційного характеру, або
 • конкуренції норм, які в різних нормативно-правових актах регулюють одні й ті самі правовідносини, але за змістом мають досить суперечливий характер, чим вводять вас у сумнівита нерішучість активних дій, направлених на захист інтересів кредитора.

 

В такому випадку, потрібно згадати теорію права щодо ієрархії нормативно-правових актів та прикласти власні творчі навички і креативні здібності, щоб подивитися на законодавство під іншим кутом і може тоді вдасться скласти «кубик Рубіка» вашої правової позиції.

Відповідно до норм Цивільного кодексу України, зобов’язання боржника повинно бути виконано в певний строк. Отже, після вдалого формулювання своєї вимоги, обов’язково потрібно зазначити строк її виконання.
 

Правова позиція Кредитора при досудовому врегулюванні спору

Окремо хотілося б зазначити, що в будь-якому випадку правова позиція Кредитора повинна відповідати духу закону та морально-етичним засадам суспільства, бо, в іншому випадку, можна з легкістю скотитися до певних зловживань.

Будь-яка позиція повинна бути підкріплена належними та допустимими доказами. Тому їх збиранню та отриманню необхідно приділити достатньо часу. Слід пам’ятати, що докази повинні бути отримані законним шляхом з конкретно визначених джерел, в іншому випадку може виникнути неприємність визнання цих доказів неналежними.

Докази на даній стадії потрібні для того, щоб Боржник дійсно впевнився у можливості юристів та адвокатів довести свою правоту у судовому порядку, а не розцінив вимогу як таку, що не має під собою правового підґрунтя.

Вважаємо, що вимога та наслідки її невиконання не обов’язково повинні бути виражені в письмовій формі у вигляді листа, а можуть бути сформульовані у спосіб більш прийнятний адресату, наприклад, у вигляді таблиці, схеми та ін.

Бездоганно складена та належним чином виражена правова позиція вимог може залишитися пустою тратою часу, якщо вона не буде доведена до відома адресата, його представника - юриста, адвоката.

 

Для можливості досудового врегулювання спору пропонуємо виконати наступні дії:


1. зібрати інформацію про Боржника з метою визначення способу донесення до нього вимоги Кредитора
2. грамотно скласти правову позицію вимоги Кредитора у спосіб, прийнятний для адресата
3. зібрати необхідні докази в підтримку правової позиції 
4. належним чином донести свою вимогу до Боржника з визначенням чіткого строку її виконання

Спеціалісти нашого юридичного бюро допоможуть зробити вказані дії на високому професійному рівні.

 


 

Матеріали за темою

Стратегія ведення справ у суді: власний досвід

Тактика ведення переговорів

Causa iusta (законна підстава) або правосуддя по-українськи

Рішення Європейського суду з прав людини в спорах з оподаткування («Інтерсплав проти України»)

Слідкуйте за нами в соціальних мережах

 

Юротат Фейсбук https://twitter.com/jurotat

 

Потрібна допомога юриста або адвоката? Пишіть

 

jurotat@gmail.com

jurotat@gmail.com 

jurotat

 jurotat