13 мая 2013

Рішення Європейського суду з прав людини в спорах з оподаткування (на прикладі «Інтерсплав проти України»)

Досить позитивним оцінюється нашими юристами та адвокатами той факт, що все частіше практика Європейського суду з прав людини застосовується  національним  судами для вирішення судових спорів.

 

Правозахисний меч на шляху утвердження справедливого правосуддя

Враховуючи положення ч.1. ст.17  Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»,  такі рішення  є самостійним джерелом  права, а отже є своєрідним «правозахисним  мечем» на шляху утвердження справедливого правосуддя.

Згідно зі статтею 8 Кодексу адміністративного судочинства України суд застосовує принцип верховенства права  з урахуванням судової практики Європейського Суду з прав людини.

 

Право на мирне володіння своїм майном

При розгляді Європейським судом з прав людини податкових спорів в мотивувальній частині рішення найчастіше застосовується ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав і основоположних свобод  від 04.11.1950 року.

Даною статтею гарантується право на мирне володіння своїм майном. У ній, зокрема, визначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У контексті податкових спорів позбавлення права отримати податкову вигоду (податковий кредит чи бюджетне відшкодування ПДВ) розглядається як позбавлення власності.

 

Інтерсплав проти України

Наші юристи та адвокати розглядають це питання  з точки зору аналізу одного з найбільш резонансних справ  Рішення Європейського  суду з прав людини   «Інтерсплав проти України» (Заява № 803/02) від 09.01.2007 року.

Фактичні обставини справи стосуються відмови держави (в особі державного органу-податкової служби) підтвердити право особи  на відшкодування коштів  щодо  податку на додану вартість, тобто  позбавлення даної особи податкової вигоди, що  в свою чергу призвело до порушення права   вільного використання об’єкта права власності.

В даній справі  платник  податків  здійснює діяльність з виробництва продукції з використанням переробленого металу, що купується в Україні, придбання якого обкладається ПДВ за ставкою 20 %. Велика частина продукції заявника експортується з України за нульовою ставкою ПДВ. Таким чином, заявник має право на відшкодування ПДВ від вартості брухту металу(керуючись ст.200 Податкового кодексу України).

Основними моментами в даній справі та ряду подібних,   наприклад

«Булвес» АД проти Болгарії», (2009 рік, заява № 3991/03 ,

«Бізнес Супорт Центр проти Болгарії» 2010 рік, заява № 6689/03та ін.) є наступне:

 

По-перше: заявниками здійснювалась діяльність, проводились експортні  операції, реалізація товарів на території України, що підлягали оподаткуванню за різними ставками.

По-друге: податкові органи визнавали фіктивними операції  з контрагентами, таким чином заявляючи про завищення сум податкового кредиту.

 

Позиція Європейського суду з прав людини

Європейський суд з прав людини, в своїх рішеннях  з  аналогічного роду справ дотримується наступних позицій:

1)      розглядається питання порушення прав власника  в контексті відмови відповідних органів   надавати податкові вигоди  (податковий кредит чи бюджетне відшкодування ПДВ.)

Так, порушення  статті 1 Протоколу №1 Конвенції  полягали у визнанні необґрунтованим відмову підтвердити право платника податків на відшкодування ПДВ, що  є порушенням його права безперешкодного користування його власністю. При з’ясуванні питання  про наявність «власності», суд виходив з того, що підставою для відшкодування ПДВ  є інформація, представлена ним у податковій декларації.

Тому, надалі доводити дані обставини є нелогічним, оскільки  порушення його права власності  фактично відбулось ще до звернення платком податків до національних судів. Згідно із законодавством, держава зможе використовувати кошти, отримані від сплати ПДВ, на інші цілі тільки після повного відшкодування ПДВ. Відповідно, до цього моменту зв'язок між ПДВ та Платником податків залишається. Таким, чином, право на відшкодування ПДВ і компенсація за прострочення в його виплаті становить поняття «власність»  у розумінні статті 1 Протоколу № 1.

2) в питанні настання складної економічної ситуації держави  як підстава  затримки відшкодування   ПДВ.

Оскільки держава перебувала в складній економічній  ситуації, при якій система відшкодування ПДВ порушувалася, зокрема,  існувало безліч випадків ухилення від сплати ПДВ, заявлялися необґрунтовані  вимоги про відшкодування ПДВ  викривалися  фіктивні експортні операції, то, власне, дане питання мало б вирішуватися шляхом запровадження гнучких політичних реформ. 

В даній ситуації  мова йде не про що інше, як недотримання принципів  стабільності, системність підходу  та  однозначності   тлумачення  законодавчих положень  в  податковому праві.

3) у питанні «підозри» податкових органів використання платниками фіктивних компаній для отримання податкового кредиту:

Суд  вказує на те, що повноваження державних органів  мають  рамки визначеності , які  обмежують широкі межі  оцінки  того, що складає  публічні інтереси  держави. (див. рішення у справі Lithgow and Others v. The United Kingdom, від 08 липня 1986, Series A №. 102, пункти. 50-51, § § 121-22). Так,  в п. 38 Рішення Суд  зазначив: "На думку Суду, коли державні органи володіють будь-якою інформацією про зловживання у системі відшкодування ПДВ, що здійснюються конкретною кампанією, вони можуть вжити відповідних заходів з метою запобігання або усунення таких зловживань. 

Суд, однак, не може прийняти зауваження Уряду щодо загальної практики з відшкодування ПДВ за відсутності будь-яких ознак, які б вказували на те, що заявник був безпосередньо залучений до таких зловживань."

 

З наведених рішень Європейського суду з прав людини вбачається, що при розгляді даної категорії справ Європейський суд з прав людини виходить з того, що держава в особі податкових органів може і повинна вживати заходів для недопущення та/або зупинення зловживань у сфері сплати ПДВ та бюджетного відшкодування, але відмова у бюджетному відшкодуванні платнику податків, який добросовісно виконав свої зобов'язання перед бюджетом і виконав всі передбачені національним законодавством умови для отримання такого відшкодування, тільки на тій підставі, що податковий орган не встановив сплати ПДВ з боку постачальника та/або його контрагентів у ланцюгу, за умови відсутності шахрайських дій з боку отримувача відшкодування, на думку Європейського суду з прав людини, порушує права такого платника податків.

 

Виконання таких рішень

Наші юристи та адвокати зазначють,  що ВАСУ  прийняв Постанову  від  14 листопада 2012 року у справі № К/9991/50772/12, яка  кардинально змінила судову практику у справах про визнання податковими органами недійсності угод суб'єктів господарювання. У ній ВАСУ не тільки визнав неправильність і неправомірність висновків податкової про недійсність угод у зв'язку з їх фіктивністю (це траплялося й раніше), а й визнав, що актами податкової перевірки недійсність угод встановлюватися не може.

І одна справа  виграти судовий спір в Європейському суді з прав людини. Проблемнішим є  виконання таких рішень. Так-от, як показує  статистика: за період незалежності 900 рішень по суті продовжують перебувати на контролі. Із них 736 рішень – "посилений контроль". Це означає, що понад 95% рішень, які прийняті щодо України, досі не виконані".

Таким чином, основна ідея стосується того, гарантії  захисту права власності  передбачаються національним законодавством. Основними засадами такого захисту є  непорушність власності, рівний захист усіх суб’єктів та форм власності та ін. 

 

Для отримання кваліфікованої допомоги в галузі оподаткування та податкового права звертайтеся до професійних юристів та адвокатів нашого юридичного бюро.

 

Матеріали за темою

Стратегія ведення справ у суді: власний досвід

Тактика ведення переговорів

Causa iusta (законна підстава) або правосуддя по-українськи

Рішення Європейського суду з прав людини в спорах з оподаткування («Інтерсплав проти України»)

Слідкуйте за нами в соціальних мережах

 

Юротат Фейсбук https://twitter.com/jurotat

 

Потрібна допомога юриста або адвоката? Пишіть

 

jurotat@gmail.com

jurotat@gmail.com 

jurotat

 jurotat