20 января 2014

ИНВЕСТИЦІЇ, НЕРУХОМІСТЬ. ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ЗА ПЕРІОД З 01.12.2013р. по 17.01.2014р.

Надаємо увазі читача огляд судової практики провідних юристів та адвокатій Київа щодо розгляду спорів в наступних правовідносинах:

-         визначення орендної плати за землю.

В постанові від 3.12.2013р. по справі 3-34гс13 судова палата у господарських справах Верховного Суду України прийшла до висновку, що «..нормативна грошова оцінка земель є основою для визначення розміру орендної плати, а зміна нормативної грошової оцінки земельної ділянки є підставою для перегляду розміру орендної плати.»

-         передача в іпотеку майнових прав.

В рішенні Господарського суду м. Києва від 12.12.2013р. колегія суддів у складі головуючого судді Головіної К.І., суддів Гавриловської І.О., Мудрого С.М., розглянувши матеріали справи №910/12706/13 за позовною заявою Київського національного університету імені Тараса Шевченка до 

- Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк",

- Приватного акціонерного товариства "Побутрембуд" третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів 

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа "Інвестбуд" про визнання недійсним іпотечного договору від 04.08.2008 р. та визнання відсутніми майнових прав та враховуючи позицію Верховного Суду України, у постанові від 17.04.2013 р. у справі № 6-8цс13, яка є обов'язковою для застосування господарськими судами при розгляді справ дійшла до наступних висновків про те, що «…правовий аналіз положень Закону України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» дозволяє дійти висновку про те, що майнове право, що є предметом іпотечного договору, - це обумовлене право набуття в майбутньому прав власності на нерухоме майно (право під відкладальною умовою), яке виникає тоді, коли виконані певні, але не всі правові передумови, що є необхідними й достатніми для набуття речового права. Таким чином, предметом правового регулювання Закону України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати»є відносини, що існують з приводу іпотечного боргу, який  виникає після невиконання договору, забезпеченого іпотекою.

-         визнання права власності на майнові права на квартиру.

В заочному рішенні Шевченківського районного суду м. Києва від 23.12.2013р., провадження №2/761/9909/2013, за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Консоль ЛТД» про визнання майнових прав на об'єкт інвестування суддя Гриньковська Н.Ю. прийшла до наступного висновку: «Відповідно до листа Міністерства юстиції України №19-50-2309 від 22.06.2007р. квартира є об'єктом інвестування в об'єкті будівництва, який після завершення будівництва стає окремим майном. До завершення будівництва проінвестованого об'єкта нерухомого майна (квартири) та прийняття його до експлуатації інвестору належать майнові права. Таким чином, суд дійшов висновку, що до завершення будівництва об'єкту нерухомості і введення його в експлуатацію інвестору належать майнові права на цей об'єкт.»

-         розірвання договору інвестування в будівництво.

В заочному рішенні Васильківського міськрайонного суду Київської області по справі № 362/6497/13-ц за позовом ОСОБА_1 до ТОВ «Будівельна компанія Облжиткомплекс», третя особа іпотечний центр в м. Києві та Київській області Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», про розірвання договору та стягнення коштів суддя Жук М.В. прийшов до наступного висновку, що, враховуючи вимоги ст.ст. 611, ч. 2 ст. 625 ЦК України, підставою для розірвання інвестиційного договору в будівництві та повернення вкладених інвестором коштів є порушення строків будівництва об’єкта та/або здачі його в експлуатацію.

- визнання недійсними прилюдних торгів  та свідоцтва про право власності на квартиру.

В рішенні Апеляційного суду м. Києва від 26.12.2013р.  по справі № 22-ц /796/15875/ колегія суддів судової палати цивільних справ Апеляійного суду м. Києва в складі головуючого Ящук Т.І, суддів Чобіток А.О., Антоненко Н.О. прийшла до наступного: «Відповідно до правової позиції, викладеної Верховним Судом України  у постанові від 13.02.2013 року по справі № 6-174цс12, виходячи з аналізу правової природи процедури реалізації майна на прилюдних торгах, яка полягає в продажу майна, тобто в забезпеченні переходу права власності на майно боржника, на яке звернено стягнення, до покупця - учасника прилюдних торгів, та ураховуючи особливості, передбачені законодавством щодо проведення прилюдних торгів, складання за результатами їх проведення акта про проведення прилюдних торгів є оформленням договірних відносин купівлі-продажу майна на прилюдних торгах, а відтак є правочином.   

 Враховуючи те, що відчуження майна з прилюдних торгів відноситься до угод купівлі-продажу, така угода може визнаватись недійсною в судовому порядку з підстав недодержання в момент її вчинення вимог, які встановлені  ч.ч. 1-3 та 6 ст. 203 ЦК України (ч. 1 ст. 215 цього Кодексу).  При цьому підставою для визнання прилюдних торгів недійсними є порушення встановлених законодавством правил проведення торгів, визначених Тимчасовим положенням про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації нерухомого майна, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 27 жовтня 1999 року № 68/5 та зареєстрованого  02.11.1999 року за № 745/4038.

 

Враховуючи вкладене, визнанню недійсним підлягає не договір купівлі-продажу у власному розумінні терміну «договір», що визначений положеннями ст. 638, 655-657 ЦК України, а правочин з реалізації майна на прилюдних торгах, оформлений  відповідними протоколом, актом та свідоцтвом шляхом визнання недійсними:  протоколу проведення прилюдних торгів, акту продажу майна з прилюдних торгів  та свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів.»

Провідні юристи і адвокати Києва - Юридичне бюро Юротат