03 февраля 2014

АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ. ПЕРІОД 27-31.01.2014р.

До уваги читачів пропонуємо вибірковий аналіз судової  практики вищих спеціалізованих судів України за період 27-31.01.2014 року, для практичного вирішення юристами та адвокатами, урегулювання спірних питань у наступних правовідносинах:

Визнання недійсним рішення загальних зборів господарськоготовариства

В постанові Вищого господарського суду України від 29.01.2014р. по справі № 11/5007/1245/12 колегією за головуванням судді Кузьменка М.В. було викладено наступні висновки:

- для визнання недійсним рішення загальних зборів товариства обов'язково необхідно встановити факт порушення цим рішенням прав та законних інтересів учасника (акціонера) товариства. Якщо за результатами розгляду справи факту такого порушення не встановлено, у господарського суду відсутні підстави для задоволення позову.

- учасники господарського товариства невправі звертатися до суду за захистом прав та інтересів інших учасників господарського товариства та самого товариства поза відносинами представництва, а також обґрунтовувати свої вимоги порушенням прав іншихучасників товариства. При вирішеннікорпоративного споругосподарський суд повинен встановити наявність в особи, яка звернулася з позовом, суб'єктивного матеріального права або законного інтересу, на захист якого подано позов, а також з'ясувати питання про наявність чивідсутністьфактуїхпорушенняабооспорювання (п.11 постанови Пленуму ВСУ від 24.10.2008р. №13 "Про практику розгляду судами корпоративних спорів").

- рішення загальних зборів та інших органів управління господарського товариства, що засвоєю правовою природою є актами, дійсні, якщо у судовому порядку не буде встановлено інше.

 

Визнання недійсними прилюдних торгів з реалізації арештованого майна

В постанові Вищого господарського суду України від 28.01.2014р. по справі № 5013/1395/12 було викладено таку думку:

-    публічні торги та аукціон визнаються недійсними лише в тих випадках, коли під час їх проведення допущені порушення, що могли вплинути на результати торгів та одночасної наявності двох факторів: порушення норм закону при проведенні торгів/аукціону і порушення прав і законних інтересів особи, яка їх оспорює.

-   відсутність інформації про кадастровий номер земельної ділянки, на якій розміщено нерухоме майно, що підлягало реалізації на прилюдних торгах не є підставою для визнання таких торгів недійсними.

 

Нарахування пені за прострочення виконання податкового зобов’язання

   В постанові від 27 січня 2014 року по справі № К/800/17321/13, колегія суддів Вищого адміністративного суду України прийшла до такого висновку:

- відповідно до пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу України після закінчення встановлених Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов'язання на суму податкового боргу нараховується пеня. Нарахування пені розпочинається при нарахуванні суми грошового зобов'язання контролюючими органами - від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, визначеного у податковому повідомленні-рішенні згідно з ПК України.

На підставі пп. 2.1.2 п. 2.1 р. ІІ зазначеної Інструкції нарахування пені розпочинається у день настання строку погашення податкового зобов'язання, нарахованого контролюючим органом або платником податків у разі виявлення його заниження на суму такого заниження та за весь період заниження (у тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження).

 

Юридичні передумови звільнення державного службовця за порушення Присяги

Вищим адміністративним судом України у складі судової колегії: головуючого Юрченка В.В., суддів - Амєліна С.Є., Кобилянського М.Г., було винесено постанову від 22 січня 2014 року по справі № К/9991/91446/11, відповідно до якої:

- передумовою звільнення державного службовця за вчинення дисциплінарного правопорушення, пов'язаного зі здійсненням службової діяльності, з підстави припинення державної служби за порушення Присяги мають бути порушення, встановлені внаслідок ретельного службового розслідування, порядок проведення якого регулюється Інструкцією «Про порядок організації та проведення службового розслідування і службової перевірки в митній службі України».

При цьому необхідно враховувати, що наслідком вчинення дисциплінарного правопорушення можуть бути припинення державної служби за порушення Присяги або звільнення з митного органу, які є санкціями різних рівнів відповідальності і не можуть застосовуватися як альтернативні. Звільнення за порушення Присяги може мати місце лише тоді, коли державний службовець скоїв проступок проти інтересів служби, який суперечить покладеним на нього обов'язкам, підриває довіру до нього як до носія влади, що призводить до приниження державного органу та унеможливлює подальше виконання ним своїх обов'язків.

Державний службовець, який вчинив дисциплінарний проступок, не може бути звільнений за порушення Присяги, якщо цей проступок не можна кваліфікувати як порушення Присяги.

Юридичне бюро «Юротат»

 

Матеріали за темою

Тактика досудового врегулювання спору

Тактика ведення переговорів

Causa iusta (законна підстава) або правосуддя по-українськи

Рішення Європейського суду з прав людини в спорах з оподаткування («Інтерсплав проти України»)

 

Слідкуйте за нами в соціальних мережах

 

Юротат Фейсбук https://twitter.com/jurotat

 

Потрібна допомога юриста або адвоката? Пишіть

 

 

jurotat@gmail.com

jurotat@gmail.com 

jurotat

 jurotat